Ceník servisů

Práce servisního technika

                 
                prvních 30 min - 300 Kč
  každých dalších 15 min - 150 Kč

Výměna náhradního dílu

Cena náhradního dílu + čas práce technika

Servis oken

Kompletní servis obsahuje nastavení, promazání kování, kontrolu těsnosti

100 Kč/ ks křídlo

Servis balkónových dveří

200 Kč/ ks křídlo

Servis vchodových dveří

690 Kč/ ks 

Servis posuvných dveří

830 Kč/ ks 

Doprava

od 200 Kč

* Ceny jsou udávané bez DPH

** Cena se může měnit vzhledem k celkovému času a spotřebovanému materiálu. Minimální částka za servisní zásah (výjezd + úkon servisního technika) je 500 Kč bez DPH.